Logopedė

Ilona Strupeikienė

Darbo laikas

Pirmadienis 08:00–17:00 val.
Trečiadienis 08:00–13:00 val.

Nustato vaikų kalbos, kalbėjimo sutrikimus ir išsiaiškina jų pobūdį. Įvertina ir numato palankiausias sutrikusios kalbos plėtotės korekcijos priemones, būdus, metodus ir, pagal poreikį, teikia rekomendacijas įstaigos Vaiko gerovės komisijai dėl vaiko specialiųjų poreikių įvertinimo pedagoginėje psichologinėje tarnyboje. Teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų. Dirba su vaikais individualiai ir pogrupiais, taiko specialiojo poveikio priemones kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimams šalinti. Konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą ugdytinių tėvams ir pedagogams. Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos darbe. Dalyvauja grupių bendruomenių būrelių bei projektinėse veiklose.

Atnaujinta: 2023-01-07