Pedagoginių ir nepedagoginių pareigybių skaičius 2022–2023 m.

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Užimtų pareigybių (etatų) skaičius
Administracija:
 1. Direktorius 1      (pedagogas)
 2. Ūkvedys-dietologas 1
 3. Raštinės administratorius 0,75
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
 4. Auklėtojas 5,25 (pedagogas)
 5. Logopedas 0,5 (pedagogas)
 6. Meninio ugdymo pedagogas 0,25 (pedagogas)
 7. Auklėtojo padėjėjas 3,75
Neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas
 8. Būrelio vadovas 1,75 (pedagogas)
Kultūrinė veikla
 9. Kultūros darbuotojas 0,5
 10. Kolektyvo meno vadovas 0,25
Kiti darbuotojai
 11. Virėjas 1
 12. Valytojas 1
 13. Darbininkas-kūrikas 1
14. Pagalbinis darbininkas, kiemsargis 1
Iš viso užimtų pareigybių skaičius: 19,25
Pedagoginių pareigybių 8,75
Nepedagoginių pareigybių 10,5

Atnaujinta: 2023-01-07