Patvirtinta

Radviliškio r. Kutiškių daugiafunkcio centro direktoriaus

2022 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V-39.

Atnaujinta: 2023-01-07