Pirmininkas

Laurynas Balinskas

Sekretorius

Virginija Bloškienė

Nariai

  1. Puipaitė Monika
  2. Nikiforova Gitana
  3. Liubeckas Armandas
  4. Lina Zakšauskienė
  5. Ilona Juzumienė

Patvirtinta

Kutiškių daugiafunkcio centro direktoriaus 2023 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. V-44 (1.6.)

Atnaujinta: 2023-10-11