Lopšelio-darželio bendruomenės narių dėmesiui!

Gerbiami Kutiškių daugiafunkcio centro

darbuotojai, ugdytinių tėveliai (globėjai),

Kviečiame skirti iki 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio Radviliškio raj. Kutiškių daugiafunkciam centrui. Skirdami paramą, Jūs prisidėsite prie Centro  vaikų ugdomosios aplinkos gerinimo, modernizavimo ir saugumo.

Kutiškių daugiafunkcis centras yra labai dėkingas savo bendruomenei  skiriamą paramą, pagalbą ir idėjas, kaip būtų galima tobulinti įstaigos veiklą.

Džiaugiamės, kad bendruomenė jaučia atsakomybę už tikslingą paramos lėšų panaudojimą.

Mūsų planuojami darbai būtų neįmanomi be bendruomenės pritarimo ir paramos.

KAS GALI SKIRTI PARAMĄ?

Gyventojai deklaruodami pajamas kiekvienais metais gali skirti paramai dalį sumokėto pajamų mokesčio nuo jų gaunamo darbo užmokesčio, dividendų, individualios veiklos pajamų ar pelningai parduoto turto.

2023 m. skirti mokesčio dalį paramai galima iki gegužės 2 d. Prašymas skirti paramą bus

įvykdytas tik teisingai ir laiku pateikus pajamų mokesčio deklaraciją

KAIP SKIRTI PAJAMŲ MOKESČIO DALĮ PARAMAI?

Skirti dalį sumokėto pajamų mokesčio galima pateikiant prašymą (forma FR0512) tik elektroniniu būdu per VMI Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS).  Jei anksčiau teiktame prašyme nurodėte, kad paramą skiriate ilgesniam nei 1 metų laikotarpiui, prašymo tikslinti nebūtina.

KAIP PATEIKTI PRAŠYMĄ E. BŪDU?

 1. Prisijunkite prie EDS adresu https://deklaravimas.vmi.lt
 2. Prisijungti prie EDS galima per išorines sistemas, pvz., e.bankininkystę, su e.parašu ar su VMI priemonėmis.
 3. Prisijungę prie sistemos, skiltyje „Deklaravimas“ pasirinkite „Pildyti formą“. Prašymą skirti paramą rasite „Dažniausiai pildomų formų“ sąraše.
 4. Formos pildymo lange spauskite gaublio ikoną.
 5. Paspaudus gaublio ikoną, atsidarys pirmasis paramos vedlio langas. I. Jei parama už 2021 m. mokestinį laikotarpį nebuvo paskirta pagal ankstesnį prašymą, norėdami pradėti pildymą, spauskite „Pradėti“. Toliau žiūrėti 6 punktą. Jei paramą už 2021 m. jau skyrėte pagal ankstesniais metais pateiktą prašymą, pirmame vedlio lange matysite duomenis apie Jūsų skirtą paramą. Paspaudę „Tęsti“ galėsite koreguoti ar pateikti naujus duomenis. Toliau žiūrėkite 7 punktą.
 6. Atsidariusiame gavėjo paieškos lange įrašykite gavėjo pavadinimą ir spauskite „Tęsti“. Kitame lange užpildykite būtiną prašymo informaciją: kokią dalį mokesčio ir iki kokio mokestinio laikotarpio skiriate. Taip pat galite nurodyti ir mokesčio dalies paskirtį. Suvedę duomenis spauskite „Išsaugoti“.
 7. Prašymo tvarkymo lange galite pridėti daugiau gavėjų – spausti „Pridėti naują įrašą“ ir toliau atlikti veiksmus, kurie aprašyti 6 žingsnyje. Taip pat galite koreguoti jau pateiktus duomenis.
 8. Jei daugiau gavėjų pridėti nenorite/baigėte redagavimą, peržiūrėkite, ar duomenys teisingi, ir spauskite „Taip, teisingi“.
 9. Patvirtinę duomenų teisingumą, atsidariusiame lange spauskite „Formuoti prašymą“. Pasirinkus mygtuką „Tęsti pildymą vėliau“, Jums bus suformuotas prašymo ruošinys, kuris EDS bus saugomas 21 d. Jį galėsite rasti skiltyje Deklaravimas > Pildyti formą, iš dažniausiai pildomų formų sąrašo pasirinkę „Prašymas skirti paramą“, pasirinkite skiltį „Tęsti pildymą“ ir spauskite ant formos kodo.
 10. Suformavus prašymą, jame matysite pasirinktus paramos gavėjus ir jiems skirtą pajamų mokesčio dalį. Norėdami pateikti prašymą, spauskite „Pateikti“. Pasirinkus „Pateikti vėliau“ EDS suformuotas prašymo ruošinys bus saugomas 21 d. Jį galėsite rasti skiltyje Deklaravimas > Pildyti formą, iš dažniausiai pildomų formų sąrašo pasirinkę „Prašymas skirti paramą“, pasirinkite skiltį „Tęsti pildymą“ ir spauskite ant formos kodo.

PARAMA UŽ 2022 M. MOKESTINĮ LAIKOTARPĮ BUS PERVESTA, JEI:

 • Prašymą pateikėte iki numatytos datos – 2023 m. gegužės 2 d.; .
 • Privalėjote ir laiku pateikėte Pajamų mokesčio deklaraciją;
 • 2023 m. gegužės 1 d. ir pajamų mokesčio pervedimo dieną paramos gavėjas turi paramos gavėjo statusą.
Rekvizitai 1,2 % paramai:

GAVĖJAS: KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS
GAVĖJO KODAS: 302540140
ATSISKAITOMOJI SĄSKAITA: LT417181400001700275

Kutiškių daugiafunkcio centro administracija

Nuoširdžiai visiems dėkojame!

 

KURKIME KARTU CENTRĄ, KURIAME GERA VISIEMS! ČIA VAIKYSTĖ IŠSKLEIDŽIA SPARNUS!

Atnaujinta: 2023-03-28