Istorija

1986 m. Kutiškiuose buvo įsteigtas darželis–mokykla.

2010–09–01 įsikūrė Kutiškių daugiafunkcis centras – neformaliojo vaikų, suaugusiųjų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo įstaiga. Jame veikia darželis, kaimo biblioteka su žaisloteka ir kompiuteriais, sporto ir pramogų salė, amatų centras, centro patalpose įsikūrusi „Kutiškių kaimo bendruomenė“. Darželiui–mokyklai ir Kutiškių daugiafunkciam centrui vadovavo direktorė Regina Kielienė. Nuo 2022 metų direktorės pareigas eina Nijolė Gudžiūnienė. Šiuo metu Įstaigoje dirba 9 pedagogai, ugdosi 40 vaikų, nuo 1 iki 6 metų.

Tradicijos

Per daugelį įstaigos gyvavimo metų susiformavo savitos Kutiškių bendruomenės ir daugiafunkcio centro tradicijos, šventės, kurių turinys nuolat atnaujinamas, papildomas. Labiausiai laukiami renginiai, šventės apjungiančios visus bendruomenės narius.

 

 • „Vėl rugsėjis – rugsėjo 1-oji“.
 • Rudens derliaus šventė: „Vasarėlės palydėtuvės – rudenėlio sutiktuvės“.
 • Adventinio vainiko ir kalėdinių kompozicijų gaminimas.
 • Kalėdinės eglutės renginiai.
 • Vasario 16-osios paminėjimo renginys.
 • „Užgavėnių“ šurmulys.
 • Kaziuko mugė.
 • Kovo 11-osios paminėjimas.
 • Žemės dienos paminėjimas.
 • „Margučiai riedėkit, jau šventė atėjo – Šv. Velykos“.
 • Vokalinių ansamblių ir poezijos festivalis „Iš širdies į širdį“.
 • „DAROM“ akcija.
 • Renginys skirtas tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti „Širdis tebeplaka vasara“.
 • „Mamytė – mano mylimiausia“ – Mamyčių dienos renginys.
 • Išleistuvės „Sudie, darželi!“
 • Priešmokyklinukų atsisveikinimas su darželiu „Lik sveikas, darželi!“.
 • Vaikų gynimo diena.
 • Vaikų vasaros stovyklos renginiai, išvykos, varžybos, konkursai.
 • Rasos ir Joninių gegužinė „Švieskit, dekit, Joninių laužai“.

Vizija

Kutiškių daugiafunkcis centras – atvira, šiuolaikiška ir patraukli vietos bendruomenei įstaiga, tenkinanti švietimo, sporto ir laisvalaikio užimtumo poreikius, sudaranti galimybes mokymuisi visą gyvenimą.

Misija

Teikti vietos bendruomenei įvairių interesų ir amžiaus grupių poreikius atitinkančias ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo, neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo, kultūros, sporto, laisvalaikio užimtumą, užtikrinant jų kokybę, įvairovę bei prieinamumą.

Filosofija

Mokykimės ir keiskimės, nes to reikalauja rytojus.

Prioritetai

 • Siekti ugdymo kokybės, kiekvieno vaiko galimos asmeninės pažangos.
 • Atviras, kūrybingas, siekiantis kokybės Kutiškių daugiafunkcis centras visai vietos bendruomenei.
 • Saugios, modernios ir sveikos aplinkos kūrimas.
 • Visapusis asmens ugdymas ir profesinis tobulėjimas.

Bendradarbiavimas

 • Kutiškių kaimo bendruomenė.
 • Radviliškio rajono savivaldybės viešoji biblioteka.
 • Radviliškio muzikos mokykla.
 • Radviliškio dailės mokykla.
 • Šiaulių lopšelis – darželis „Gintarėlis“.
 • Radviliškio pedagoginė psichologinė tarnyba.
 • Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras.

Atnaujinta: 2023-01-20