Kutiškių UDC

RADVILIŠKIO R. KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

UGDYMO PROGRAMOS

 

UGDYMO PROGRAMOS 

Ikimokyklinio amžiaus vaikai ugdomi vadovaujantis įstaigos auklėtojų parengta „Kutiškių daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo programa“,kuriai pritarta Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 5 d. sprendimu Nr. T-839 ir patvirtinta Kutiškių daugiafunkcio centro direktoriaus 2018 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-10.

 

TEIKIAMA LOGOPEDO PAGALBA 

Vaikams su kalbos ir komunikacijos sutrikimais teikiama logopedo pagalba.

Logopedas – Ilona Strupeikienė..

  • Teikia pagalbą vaikams, turintiems kalbėjimo ir kalbos sutrikimų.
  • Nustato ir įvertina vaikų kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, nukreipia į PPT tarnybą.
  • Sudaro sutrikusio kalbėjimo ir kalbos ugdytinių sąrašą.
  • Sudaro ir derina specialiųjų ugdymosi poreikių vaikų sąrašą.
  • Numato sutrikimų šalinimo būdus ir priemones.
  • Veda individualias ir grupines pratybas.
  • Konsultuoja ugdytinių tėvus ir pedagogus.
  • Dalyvauja Vaiko gerovės komisijos darbe.

 

DALYVAVIMAS PROGRAMOSE

Pienas vaikams.

Nuo 2012 m. rugsėjo 1d. įstaigoje vykdoma ES pieno programa ,,Pienas vaikams“.

Vieną kartą per savaitę darželio vaikai nemokamai gauna pieno produktų.

Vaisių vartojimo skatinimas.

Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. grupėse vykdoma ES programa ,,Vaisių vartojimo skatinimas švietimo įstaigoje“. Darželio vaikai nemokamai gauna vaisių.