Dėl Švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupių darbo organizavimo vasaros laikotarpiu tvarkos

Švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupių darbo organizavimo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašo, patvirtinto Radviliškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. balandžio 26 d. įsakymo Nr. A-412 (8.2) „Dėl Švietimo įstaigų ikimokyklinio ugdymo grupių darbo organizavimo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu pakeitimas. ĮSAKYMAS DĖL RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2022 M. BALANDŽIO 26 D. ĮSAKYMO…

Dėl infekcijų plitimą ribojančio režimo paskelbimo grupėse „žirniukai“, „bitutės“ ir „pelėdžiukai“

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 16 punktu, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 42, 43, 67 straipsniais, 66 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 68 straipsnio 4 dalimi, 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybitį įstaigų darbuotojti darbo apmokėjimo istatymo Nr. XIII-198 nuostatomis, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27…

Dėl Radviliškio r. Kutiškių daugiafunkcio centro direktoriaus skyrimo

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 16 punktu, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 42, 43, 67 straipsniais, 66 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 68 straipsnio 4 dalimi, 2017 m. sausio 17 d. Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybitį įstaigų darbuotojti darbo apmokėjimo istatymo Nr. XIII-198 nuostatomis, Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 27…