Vizija

Visuminio ugdymo(si), nuolat tobulėjantis Daugiafunkcis centras, kuriame gera visiems. Bendruomenės narių santykiai grindžiami pagarba ir pagalba pozityviu bendravimu ir bendradarbiavimu.

Misija

Tenkinti vietos kaimo ir aplinkinių gyventojų poreikius, teikti ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą siekiant nuolatinės kiekvieno vaiko asmenybės ūgties. Plėtoti neformalųjį vaikų ir suaugusiųjų švietimą, kultūros, sporto, laisvalaikio, socialines paslaugas, užtikrinant jų kokybę, įvairovę, prieinamumą.

Filosofija

Mokykimės ir keiskimės, nes to reikalauja rytojus.

Vertybės

  • Pagarba ir pagalba kiekvienam
  • Iniciatyvumas
  • Inovatyvumas
  • Atvirumas
  • Kūrybingumas
  • Atsakomybė

Atnaujinta: 2022-11-19