Kutiškių UDC

RADVILIŠKIO R. KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

Finansinės Ataskaitos

  Tarpinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys

2022 m. III ketvirčio ataskaitos:

 1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2022 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.
 2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis.
 3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

2022 m. II ketvirčio ataskaitos:

 1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2022 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.
 2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis.
 3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2022 m. birželio 30 d. duomenis.

 

Metinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys už 2021 metus: 

 1. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2021 m. gruodžio mėn. 31 d.
 2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. gruodžio mėn. 31 d. duomenis.
 3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. gruodžio mėn. 31 d. duomenis.
 4. Pinigų srautų ataskaita pagal 2021 m. gruodžio mėn. 31 d. duomenis.
 5. Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2021 m. gruodžio mėn. 31 d. duomenis.

 

Tarpinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys

2021 m. III ketvirčio ataskaitos: 

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2021 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. rugsėjo 30 d. duomenis

 

2021 m. II ketvirčio ataskaitos:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2021 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. birželio 30 d. duomenis.

 

2021 m. I ketvirčio ataskaitos:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2021 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2021 m. kovo 31 d. duomenis.

 

2020 m. III ketvirčio ataskaitos: 

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2020 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. rugsėjo 30 d. duomenis

 

2020 m. II ketvirčio ataskaitos:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2020 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. birželio 30 d. duomenis.

 

2020 m. I ketvirčio ataskaitos:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2020 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis.

 

Metinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys už 2019 metus:

 1. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas už 2019 metus.
 2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. gruodžio mėn. 31 d. duomenis.
 3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. gruodžio mėn. 31 d. duomenis.
 4. Pinigų srautų ataskaita pagal 2019 m. gruodžio mėn. 31 d. duomenis.
 5. Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2019 m. gruodžio mėn. 31 d. duomenis.

 

2019 m. III ketvirčio ataskaitos: 

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2019 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis

2019 m. II ketvirčio ataskaitos: 

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2019 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis

2019 m. I ketvirčio ataskaitos:
 
1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas 2019 metų I ketvirčio.

2. Finansinės būklės ataskaita 2019 m. kovo mėn. 31 d.

3. Veiklos rezultatų ataskaita 2019 m. kovo mėn. 31 d.

 

Metinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys už 2018 metus:

 1. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2018 m. gruodžio mėn. 31 d.
 2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. gruodžio mėn. 31 d. duomenis.
 3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio mėn. 31 d. duomenis.
 4. Pinigų srautų ataskaita pagal 2018 m. gruodžio mėn. 31 d. duomenis.
 5. Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2018 m. gruodžio mėn. 31 d. duomenis.

 

Tarpinių finansinių ataskaitų pagal VSAFAS rinkinys

 

2018 m. III ketvirčio ataskaitos:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2018 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. rugsėjo 30 d. duomenis

 

2018 m. II ketvirčio ataskaitos: 

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2018 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. birželio 30 d. duomenis

 

2018 m. I ketvirčio ataskaitos:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2018 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2018 m. kovo 31 d. duomenis.

 

2017 m. III ketvirčio ataskaitos:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2017 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 31 d. duomenis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. rugsėjo 31 d. duomenis.

 

2017 m. II ketvirčio ataskaitos:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2017 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. birželio 30 d. duomenis.

 

2017 m. I ketvirčio ataskaitos:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2017 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis.

 

2016 m. IV ketvirčio ataskaitos:

1. Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis.

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis.

4. Grynojo turto pokyčių ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis.

5. Pinigų srautų ataskaita pagal 2016 m. gruodžio 31 d. duomenis.

 

2016 m. III ketvirčio ataskaitos:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2016 metų III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis.

4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

 

2016 m. II ketvirčio ataskaitos:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2016 metų II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. birželio 30 d. duomenis.

4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

 

2016 m. I ketvirčio ataskaitos:

1. Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2016 metų I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio.

2. Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis.

3. Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2016 m. kovo 31 d. duomenis.

4. Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.