Kutiškių UDC

RADVILIŠKIO R. KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

Darbuotojai, DU

KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

 

PEDAGOGINIŲ IR NEPEDAGOGINIŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIUS

2020-2021 M. M.

 

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Užimtų pareigybių (etatų) skaičius
Administracija:
 1. Direktorius 1      (pedagogas)
 2. Ūkvedys-dietologas 1,25
 3. Sekretorius 0,5
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
 4. Auklėtojas 3,25 (pedagogas)
 5. Logopedas 0,25 (pedagogas)
 6. Meninio ugdymo pedagogas 0,25 (pedagogas)
 7. Auklėtojo padėjėjas 2
Neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas
 8. Būrelio vadovas 1,75 (pedagogas)
Kultūrinė-sportinė veikla
 9. Kultūros darbuotojas 0,5
 10. Kolektyvo meno vadovas 0,5
Kiti darbuotojai
 11. Virėjas 1
 12. Valytojas 1,75
 13. Darbininkas – kūrikas 1
Iš viso užimtų pareigybių skaičius: 15
Pedagoginių pareigybių 6,5
Nepedagoginių pareigybių 8,5

 

Kutiškių daugiafunkcinio centro darbuotojų

2021 m. I ketvirčio

vidutinis darbo užmokestis

Eil. Nr.   Pareigos Darbuotojų etatai Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių už 2021 m. I ketvirtį
 1. Administracija (direktorius, ūkvedys, sekretorius) 2,75 3 1304,67
 2. Ikimokyklinio ugd. auklėtojas 3,24 4 1100,20
 3. Logopedas, meninio ugdymo pedagogas 0,5 2 317,72
 4. Būrelio vadovas (mokytojas) 1,75 3 784,85
 5. Kultūros specialistas, kolektyvo meno vadovas 1 3 348,78
 6. Auklėtojo padėjėjas 2 2 780,57
 7. Kiti darbuotojai (virėjas, valytojas, darbininkas-kūrikas) 3,75 5 538,95
Viso: 14,99

 

 

Kutiškių daugiafunkcinio centro darbuotojų

2021 m. II ketvirčio

vidutinis darbo užmokestis

 

Eil. Nr. Pareigos Darbuotojų etatai Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių už 2021 m. II ketvirtį
 1. Administracija (direktorius, ūkvedys, sekretorius) 2,75 3 1340,81
 2. Ikimokyklinio ugd. auklėtojas 3,24 4 1098,93
 3. Logopedas, meninio ugdymo pedagogas 0,5 2 381,44
4. Būrelio vadovas (mokytojas) 1,75 3 784,85
 5. Kultūros specialistas, kolektyvo meno vadovas 1 3 348,78
 6. Auklėtojo padėjėjas 2 2 780,57
 7. Kiti darbuotojai (virėjas, valytojas, darbininkas-kūrikas) 3,75 5 544,26
Viso: 14,99

 

 

Kutiškių daugiafunkcinio centro darbuotojų

2021 m. III ketvirčio

vidutinis darbo užmokestis

 

Eil. Nr. Pareigos Darbuotojų etatai Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių už 2021 m. III ketvirtį
 1. Administracija (direktorius, ūkvedys, sekretorius) 2,75 3 1347,10
 2. Ikimokyklinio ugd. auklėtojas 4,5 5 1150,85
 3. Logopedas, meninio ugdymo pedagogas 0,25 1 381,44
4. Būrelio vadovas (mokytojas) 1,75 3 785,05
 5. Kultūros specialistas, kolektyvo meno vadovas 1 3 348,77
 6. Auklėtojo padėjėjas 3,5 3 910,67
7. Kiti darbuotojai (virėjas, valytojas, darbininkas-kūrikas) 3,75 5 544,26
Viso: 17,5