Kutiškių UDC

RADVILIŠKIO R. KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

Darbuotojai, DU

PEDAGOGINIŲ IR NEPEDAGOGINIŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIUS

2021-2022 M. M.

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Užimtų pareigybių (etatų) skaičius
Administracija:
 1. Direktorius 1      (pedagogas)
 2. Ūkvedys-dietologas 1
 3. Sekretorius 0,5
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
 4. Auklėtojas 4,5 (pedagogas)
 5. Logopedas 0,25 (pedagogas)
 6. Meninio ugdymo pedagogas 0,25 (pedagogas)
 7. Auklėtojo padėjėjas 3,5
Neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas
 8. Būrelio vadovas 1,75 (pedagogas)
Kultūrinė veikla
 9. Kultūros darbuotojas 0,5
 10. Kolektyvo meno vadovas 0,25
Kiti darbuotojai
 11. Virėjas 1
 12. Valytojas 1
 13. Darbininkas – kūrikas 1
14. Pagalbinis darbininkas, kiemsargis 1
Iš viso užimtų pareigybių skaičius: 15
Pedagoginių pareigybių 7,75
Nepedagoginių pareigybių 9,75

Radviliškio r. Kutiškių daugiafunkcio centro valdymo struktūros schema

schema