Kutiškių UDC

RADVILIŠKIO R. KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

NAUJIENOS

rugsėjo 28, 2016

Renginių planas 2017 m. balandžio mėn.

 

 Eil.    Renginio pavadinimas  Diena   Val.  Vieta Atsakingas asmuo
 1. Autorinė Irenos Dumskienės kūrybinių darbų paroda (keramika, odos dirbiniai) 3-30 Kutiškių biblioteka A. Čepaitienė
 2. Saugaus eismo diena darželio vaikams, skirta saugaus eismo dienai paminėti 6 10.00 DC N. MorkūnienėS. LeviškienėJ. Lukjanovienė
 3. Kutiškių kaimo gyventojų šiaurietiško ėjimo  žygis Pasaulinei sveikatos dienai paminėti. 8 12.00 Kutiškių kaimas M. Pečiulionytė
 4. Protų mūšis skirtas pasaulinei kultūros dienai ir šv. Velykoms paminėti. 13 18.00 DC M. Pečiulionytė
 5. Velykinių puokščių ir Velykinių margučių paroda 14-23 - DC I. Juzumienė
 6. Margučių ridenimo šventė kaimo vaikams su Velykų bobute.Didžiojo Velykų margučio marginimas 18 10.00 DC M. PečiulionytėR. Apčegienė
 7. Dalyvaujame Šiaulių regiono ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių ugdytinių mažųjų talentų festivalyje „Skambėk, pavasarėlį!“    20 10 Radviliškio viešoji biblioteka R. Apšegienė
 8. Darželio grupės vaikų, tėvų  ir pedagogų išvyka į Šeduvos l-drenginį „Lėlių teatras ikimokyklinėje įstaigoje“ 21 10.00 Šeduvos l-d R. Kielienė
 9. Išvyka į Panevėžio muzikinį teatrą. Robert Stolz 2-jų veiksmų operetė “Svajonių sala” 23 15.00 Panevėžio muzikinis teatras M. Pečiulionytė