Kutiškių UDC

RADVILIŠKIO R. KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

Darbuotojai, DU

KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

 

PEDAGOGINIŲ IR NEPEDAGOGINIŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIUS

2018-2019 M. M.

 

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Užimtų pareigybių skaičius
Administracija:
 1. Direktorius 1     (pedagogas)
 2. Ūkvedys 1
 3. Sekretorius 0,5
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
 4. Auklėtojas 1,5 (pedagogas)
 5. Logopedas 0,5   (pedagogas)
 6. Meninio ugdymo pedagogas 0,25 (pedagogas)
 7. Auklėtojo padėjėjas 1
Neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas
 8. Būrelio vadovas 1,75 (pedagogas)
Kultūrinė-sportinė veikla
 9. Kultūros specialistas ( meno vadovas 0,5et. ir renginių organizatorius 0,5et.) 1
 10. Specialistas (sportui) 0,5
Kiti darbuotojai
 11. Virėjas 1
 12. Valytojas 1,5
 13. Darbininkas – kūrikas 1
Iš viso užimtų pareigybių skaičius: 12,5 
Pedagoginių pareigybių(didžiausias leistinas ped. pareigybių – 6) 5
Nepedagoginių pareigybių    (didžiausias leistinas neped. pareigybių – 7,5) 7,5

 

 

 

Kutiškių daugiafunkcinio centro darbuotojų

2019 m. I ketvirčio

vidutinis darbo užmokestis

 

Eil. Nr.

Pareigos

Darbuotojų

etatai

Darbuotojų

skaičius

Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių už 2019 m. I ketvirtį

 1.

Administracija (direktorius, ūkvedys, sekretorius)

2,5

3

889,00

 2.

Auklėtojas

1,5

2

789,00

 3.

Logopedas, meninio ugdymo pedagogas

0,75

2

396,00

4.

Būrelio vadovas (mokytojas)

1

2

606,00

 5.

Sporto specialistas, kultūros specialistas, kolektyvo meno vadovas

1,5

4

266,00

 6.

Auklėtojo padėjėjas

1

1

594,00

 7.

Kiti darbuotojai (virėjas, valytojas, darbininkas-kūrikas)

3,5

4

500,00

 

Viso:

11,75

 

 

 

Kutiškių daugiafunkcinio centro darbuotojų

2019 m. II ketvirčio

vidutinis darbo užmokestis

Eil.

Nr.

Pareigos

Darbuotojų

etatai

Darbuotojų

skaičius

Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių už 2019 m. II ketvirtį

1.

Administracija (direktorius, ūkvedys, sekretorius)

2,5

3

918,17

2.

Auklėtojas

1,5

2

788,94

3.

Logopedas, meninio ugdymo pedagogas

0,75

2

396,22

4

Būrelio vadovas (mokytojas)

1

2

603,76

5.

Sporto specialistas, kultūros specialistas, kolektyvo meno vadovas

1,5

4

247,97

6.

Auklėtojo padėjėjas

1

1

613,98

7.

Kiti darbuotojai (virėjas, valytojas, darbininkas-kūrikas)

3,5

4

514,99

Viso:

11,25