Kutiškių UDC

RADVILIŠKIO R. KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

Darbuotojai, DU

KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

 

PEDAGOGINIŲ IR NEPEDAGOGINIŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIUS

 2017-2018 M. M.

 

Eil.  Nr. Pareigybės pavadinimas Užimtų pareigybių skaičius
 1. Administracija:
 2. Direktorius 1      (pedagogas)
 3. Ūkvedys 1
 4. Sekretorius 0,5
 5. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas  
 6. Auklėtojas 2,25  (pedagogas)
 7. Logopedas 0,5    (pedagogas)
 8. Meninio ugdymo pedagogas 0,25  (pedagogas)
 9. Auklėtojo padėjėjas 1
 10. Neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas
 11. Būrelio vadovas 1      (pedagogas)
 12. Kultūrinė-sportinė veikla
 13. Kultūros ir sporto specialistas 1
 14. Kolektyvo meno vadovas 0,5
 15. Kiti darbuotojai
 16. Virėjas 1
 17. Valytojas 1,5
 18. Darbininkas – kūrikas 1
 19. Iš viso užimtų pareigybių skaičius: 12,5
 20. Pedagoginių pareigybių 5
 21. Nepedagoginių  pareigybių 7,5

Kutiškių daugiafunkcinio centro darbuotojų

2017 m. I ketvirčio

vidutinis darbo užmokestis

 

 Eil. Nr.  Pareigos  Darbuotojų etatai  Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių už 2017 m. I ketvirtį
 1. Administracija (direktorius, ūkvedys) 2 2 748,00
 2. Auklėtojas 3,25 3 618,00
 3. Logopedas, meninio ugdymo pedagogas 0,75 2 173,00
 4. Kultūros ir sporto specialistas, sekretorius 1,5 3 290,00
 5. Būrelio vadovas 1 5 912,00
 6. Auklėtojo padėjėjas 2 2 363,00
 7. Kiti darbuotojai (virėjas, valytojas-virtuvės dabininkas, darbininkas-kūrikas) 3 3 389,00
Viso:       13,5

 

Kutiškių daugiafunkcinio centro darbuotojų

2017 m. II ketvirčio

vidutinis darbo užmokestis

 

  Eil. Nr.      Pareigos   Darbuotojų etatai   Darbuotojų skaičius Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių už 2017 m. II ketvirtį
 1. Administracija (direktorius, ūkvedys) 2 2 771,00
 2. Ikimokyklinio ugdymo auklėtojas 3,25 3 695,00
 3. Logopedas, meninio ugdymo pedagogas 0,75 2 187,00
 4. Kultūros ir sporto specialistas, sekretorius 1,5 3 183,00
 5. Būrelio vadovas 1 5 767,00
 6. Auklėtojo padėjėjas 2 2 373,00
 7. Kiti darbuotojai (virėjas, valytojas-virtuvės darbininkas, darbininkas-kūrikas) 3 3 371,00
Viso:       13,5

Kutiškių daugiafunkcinio centro darbuotojų

2017 m. III ketvirčio

vidutinis darbo užmokestis

Eil. Nr. Pareigos Darbuotojų pareigybių

(etatų) skaičius

Darbuotojųskaičius Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių už 2017 m. III ketvirtį
 1. Administracija (direktorius, ūkvedys) 2 2 782,00
 2. Auklėtojas 2,25 3 780,00
 3. Logopedas, meninio ugdymo pedagogas 0,75 2 213,00
 4. Kultūros ir sporto specialistas, sekretorius 1,5 3 235,00
 5. Būrelio vadovas 1 4 870,00
 6. Auklėtojo padėjėjas 1 2 330,00
 7. Kiti darbuotojai (virėjas, valytojas, darbininkas-kūrikas) 3,5 4 348,00
 8. Kolektyvo meno vadovas 0,5 2 114,00
Viso: 12,5

Kutiškių daugiafunkcinio centro darbuotojų

2017 m. IV ketvirčio

vidutinis darbo užmokestis

Eil.

Nr.

Pareigos

Darbuotojų

etatai

Darbuotojų

skaičius

Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių už 2017 m. IV ketvirtį

1.

Administracija (direktorius, ūkvedys)

2

2

824,00

2.

Auklėtojas

2,25

3

683,00

3.

Logopedas, meninio ugdymo pedagogas

0,75

2

220,00

4.

Kultūros ir sporto specialistas, sekretorius

1,5

3

268,00

5.

Būrelio vadovas

1

4

1136,00

6.

Auklėtojo padėjėjas

1

2

200,00

7.

Kiti darbuotojai (virėjas, valytojas, darbininkas-kūrikas)

3,5

4

388,00

8.

Kolektyvo meno vadovas

0,5

2

114,00

Viso:

12,5

 

Kutiškių daugiafunkcinio centro darbuotojų

2017 m. metinis

vidutinis darbo užmokestis

Eil.

Nr.

Pareigos

Darbuotojų

etatai

Darbuotojų

skaičius

Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių už 2017 m.

1.

Administracija (direktorius, ūkvedys)

2

2

781,00

2.

Auklėtojas

2,25

3

694,00

3.

Logopedas, meninio ugdymo pedagogas

0,75

2

198,00

4.

Kultūros ir sporto specialistas, sekretorius

1,5

3

244,00

5.

Būrelio vadovas

1

4

921,00

6.

Auklėtojo padėjėjas

1

2

317,00

7.

Kiti darbuotojai (virėjas, valytojas, darbininkas-kūrikas)

3,5

4

374,00

8.

Kolektyvo meno vadovas

0,5

2

114,00

Viso:

12,5