Kutiškių UDC

RADVILIŠKIO R. KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

Darbuotojai, DU

KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

 

PEDAGOGINIŲ IR NEPEDAGOGINIŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIUS

 2017-2018 M. M.

 

Eil.  Nr. Pareigybės pavadinimas Užimtų pareigybių skaičius
 1. Administracija:
 2. Direktorius 1      (pedagogas)
 3. Ūkvedys 1
 4. Sekretorius 0,5
 5. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas  
 6. Auklėtojas 2,25  (pedagogas)
 7. Logopedas 0,5    (pedagogas)
 8. Meninio ugdymo pedagogas 0,25  (pedagogas)
 9. Auklėtojo padėjėjas 1
 10. Neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas
 11. Būrelio vadovas 1      (pedagogas)
 12. Kultūrinė-sportinė veikla
 13. Kultūros ir sporto specialistas 1
 14. Kolektyvo meno vadovas 0,5
 15. Kiti darbuotojai
 16. Virėjas 1
 17. Valytojas 1,5
 18. Darbininkas – kūrikas 1
 19. Iš viso užimtų pareigybių skaičius: 12,5
 20. Pedagoginių pareigybių 5
 21. Nepedagoginių  pareigybių 7,5

Kutiškių daugiafunkcinio centro darbuotojų

2018 m. I ketvirčio

vidutinis darbo užmokestis

 

Eil. Nr. Pareigos  Darbuotojųetatai  Darbuotojųskaičius Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių už 2018 m. I ketvirtį
 1. Administracija (direktorius, ūkvedys, sekretorius) 2,5 3 815,00
 2. Auklėtojas 2,25 3 670,00
 3. Logopedas, meninio ugdymo pedagogas 0,75 2 223,00
 4. Būrelio vadovas (mokytojas) 1,5 4 920,00
 5. Kultūros specialistas, kolektyvo meno vadovas 1 3 159,00
 6. Auklėtojo padėjėjas 1 2 228,00
 7. Kiti darbuotojai (virėjas, valytojas, darbininkas-kūrikas) 3,5 4 412,00
Viso: 12,5

 

Kutiškių daugiafunkcinio centro darbuotojų

2018 m. II ketvirčio

vidutinis darbo užmokestis

 

Eil. Nr.  Pareigos Darbuotojųetatai Darbuotojųskaičius Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių už 2018 m. II ketvirtį
 1. Administracija (direktorius, ūkvedys, sekretorius) 2,5 3 846,00
 2. Auklėtojas 2,25 3 617,00
 3. Logopedas, meninio ugdymo pedagogas 0,75 2 217,00
 4. Būrelio vadovas (mokytojas) 1,5 4 918,00
 5. Kolektyvo meno vadovas 0,5 2 126,00
 6. Auklėtojo padėjėjas 1 2 228,00
 7. Kiti darbuotojai (virėjas, valytojas, darbininkas-kūrikas) 4,00 4 411,00
Viso: 12,5