Kutiškių UDC

RADVILIŠKIO R. KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

Darbuotojai, DU

KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

 

PEDAGOGINIŲ IR NEPEDAGOGINIŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIUS

2018-2019 M. M.

 

Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas Užimtų pareigybių skaičius
Administracija:
 1. Direktorius 1     (pedagogas)
 2. Ūkvedys 1
 3. Sekretorius 0,5
Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas
 4. Auklėtojas 1,5 (pedagogas)
 5. Logopedas 0,5   (pedagogas)
 6. Meninio ugdymo pedagogas 0,25 (pedagogas)
 7. Auklėtojo padėjėjas 1
Neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas
 8. Būrelio vadovas 1,75 (pedagogas)
Kultūrinė-sportinė veikla
 9. Kultūros specialistas ( meno vadovas 0,5et. ir renginių organizatorius 0,5et.) 1
 10. Specialistas (sportui) 0,5
Kiti darbuotojai
 11. Virėjas 1
 12. Valytojas 1,5
 13. Darbininkas – kūrikas 1
Iš viso užimtų pareigybių skaičius: 12,5 
Pedagoginių pareigybių(didžiausias leistinas ped. pareigybių – 6) 5
Nepedagoginių pareigybių    (didžiausias leistinas neped. pareigybių – 7,5) 7,5

 

 

 

Kutiškių daugiafunkcinio centro darbuotojų

2019 m. I ketvirčio

vidutinis darbo užmokestis

 

Eil. Nr. Pareigos Darbuotojų

etatai

Darbuotojų

skaičius

Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių už 2019 m. I ketvirtį
 1. Administracija (direktorius, ūkvedys, sekretorius) 2,5 3 889,00
 2. Auklėtojas 1,5 2 789,00
 3. Logopedas, meninio ugdymo pedagogas 0,75 2 396,00
4. Būrelio vadovas (mokytojas) 1 2 606,00
 5. Sporto specialistas, kultūros specialistas, kolektyvo meno vadovas 1,5 4 266,00
 6. Auklėtojo padėjėjas 1 1 594,00
 7. Kiti darbuotojai (virėjas, valytojas, darbininkas-kūrikas) 3,5 4 500,00
  Viso: 11,75