Kutiškių UDC

RADVILIŠKIO R. KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

Darbuotojai, DU

KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

 

PEDAGOGINIŲ IR NEPEDAGOGINIŲ PAREIGYBIŲ SKAIČIUS

 2017-2018 M. M.

 

Eil.  Nr. Pareigybės pavadinimas Užimtų pareigybių skaičius
 1. Administracija:
 2. Direktorius 1      (pedagogas)
 3. Ūkvedys 1
 4. Sekretorius 0,5
 5. Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas  
 6. Auklėtojas 2,25  (pedagogas)
 7. Logopedas 0,5    (pedagogas)
 8. Meninio ugdymo pedagogas 0,25  (pedagogas)
 9. Auklėtojo padėjėjas 1
 10. Neformalusis vaikų ir suaugusiųjų švietimas
 11. Būrelio vadovas 1      (pedagogas)
 12. Kultūrinė-sportinė veikla
 13. Kultūros ir sporto specialistas 1
 14. Kolektyvo meno vadovas 0,5
 15. Kiti darbuotojai
 16. Virėjas 1
 17. Valytojas 1,5
 18. Darbininkas – kūrikas 1
 19. Iš viso užimtų pareigybių skaičius: 12,5
 20. Pedagoginių pareigybių 5
 21. Nepedagoginių  pareigybių 7,5

Kutiškių daugiafunkcinio centro darbuotojų

2018 m. I ketvirčio

vidutinis darbo užmokestis

 

Eil. Nr. Pareigos  Darbuotojų

etatai

 Darbuotojų

skaičius

Priskaičiuotas vidutinis darbo užmokestis, neatskaičius mokesčių už 2018 m. I ketvirtį
 1. Administracija (direktorius, ūkvedys, sekretorius) 2,5 3 815,00
 2. Auklėtojas 2,25 3 670,00
 3. Logopedas, meninio ugdymo pedagogas 0,75 2 223,00
 4. Būrelio vadovas (mokytojas) 1,5 4 920,00
 5. Kultūros specialistas, kolektyvo meno vadovas 1 3 159,00
 6. Auklėtojo padėjėjas 1 2 228,00
 7. Kiti darbuotojai (virėjas, valytojas, darbininkas-kūrikas) 3,5 4 412,00
  Viso: 12,5