Kutiškių UDC

RADVILIŠKIO R. KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

Korupcijos prevencija

1. Praneškite apie korupciją

2. Informacija apie korupcijos prevenciją

3. Kovos su korupcija 2018-2019 programa

4. Programos 2018-2019 m. priemonių planas

5. Kutiškių DC korupcijos prevencija 2018 m. II pusm.