Kutiškių UDC

RADVILIŠKIO R. KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

2020/2021m

 

KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

Neformaliojo švietimo organizavimas 2020–2021 m. m.

 

Eil.Nr. Programos pavadinimas Programos vadovo vardas, pavardė Dalyviųamžius(pvz. 3-6 m.; mokiniai; suaugusieji) Dalyvių skaičius Valandų skaičiusper savaitę(kontakt)
1. Sporto būrelis Inga Liubeckienė mokiniai,suaugusieji 2511     (iš jų 9 jaunimas) 15 val. 

 

2. Keramika Ilona Juzumienė suaugusieji 9 4 val. 
3. Kūrybinės dirbtuvės Ilona Juzumienė suaugusieji 7 3 val. 
4. Dailieji amatai Ilona Juzumienė mokiniai 7 3 val. 
5. Anglų   kalbos (šnekamosios) mokymai Agnė Špukienė suaugusieji 7 6 val.
6. Kompiuterinio raštingumo mokymai Agnė Špukienė suaugusieji 9 4 val. 
 IŠ VISO:   Mokinių – 32

Suaugusiųjų – 43

Viso: 75

 

  

KLAUSIMAI DAUGIAFUNKCIAMS CENTRAMS

 

Klausimai Atsakymai
  1. Ar neformaliojo švietimo programos mokiniams ir suaugusiems nuo rugsėjo 21 d. vykdomos nuotoliniu būdu?
Taip, nuotoliniu arba nevykdom
1.1. Jei taip, kokią(-ias) virtualią (-ias mokymo aplinką(-as) naudojate? Messenger, Zoom
1.2. jei ne, nurodykite priežastis ir nevykdytų programų pavadinimus. Negalim organizuoti grupinių sporto užsiėmimų, treniruočių, varžybų, sunku mokyti kompiuterinio raštingumo nuotoliniu būdu
1.3. jei ne, ar planuojama nuotoliniu būdu nevykdytas programas pradėti vykdyti, nuo kada? Po Radviliškio r. sav. administracijos direktoriaus įsakymo (leidimo) vykdyti neformaliojo ugdymo veiklą tiesiogiai
2. Kaip sekasi įgyvendinti neformaliojo švietimo programas nuotoliniu būdu (su kokiomis problemomis/iššūkiais susidūrėte ir kaip juos sprendžiate) ? Sekasi labai sunkiai, dauguma , ypač vyresnio amžiaus gyventojai, neturi kompiuterių, nemoka jais naudotis.
3.Koks procentas mokinių, lyginant su laikotarpiu iki rugsėjo 20 d., tęsia ugdymąsi pagal neformaliojo švietimo programas nuotoliniu būdu? Apie 20 proc.

Informaciją pateikė direktorė Regina Kielienė, tel. 8 422 49471

(pareigos, vardas, pavardė, telefonas)