Kutiškių UDC

RADVILIŠKIO R. KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

2017/2018m

                                                                                                         PATVIRTINTA

                                                                                                         Kutiškių daugiafunkcio centro

                                                                                                   direktorės 2017 m. rugsėjo12 d.

                                                                               įsakymu  Nr. V- 13  

Neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programos

2017/2018 m. m.

 

 

Eil.

 Nr.

Programos pavadinimas Dalyvių skaičius Valandų skaičius

(kontakt.)

Būrelio vadovo vardas, pavardė Darbo laikas
 1. Keramikos būrelis 8

suaugusieji

6 Ilona Juzumienė Pirmadieniais ir

trečiadieniais

17.30 – 20.00

 2. Dailieji amatai 8

mokiniai

2 Ilona Juzumienė Ketvirtadieniais

17.30 – 19.05

 3. Sportinės veiklos laisvalaikio klubas 12 vaikai

9 jaunimas

6 suaug.

8 Inga Liubeckienė I,  II, III, IV, V

16.00-20.00

 4. Anglų kalbos mokymo kursai B1

 

5

suaugusieji

6 Agnė Špukienė Pirmadieniais ir ketvirtadieniais

17.30 – 20.00

 5. „Žaidžiu ir mokausi“

anglų kalbos būrelis

5

priešmokykl.

2 Agnė Špukienė Trečiadieniais

12.00-13.35

 6. Jaunieji gitaristai ir pop grupė 6

mokiniai

2 Tomas Kanapinskas Antradieniais

17.00 – 18.35

 7. Liaudies dainų vokalinis ansamblis „Nostalgija“ 9 suaugusieji 2 Tomas Kanapinskas Ketvirtadieniais

11.00 – 12.35

 8. Moterų vokalinis ansamblis „Vėtrungė“ 8

suaugusieji

2 Roma Apšegienė

 

Ketvirtadieniais

18.00 – 19.35

 9. Mažųjų DO RE  MI 20 ikimokykl. 1 Roma Apšegienė Pirmadieniais ir trečiadieniais

11.00 – 11.30

10. Vaikų teatro studija 9 mokiniai 2 Modesta Pečiulionytė Trečiadieniais

17.30 – 19.05

           

Viso :   dalyvaujančiųjų programose – 105:

20 -  ikimokyklinukai

49 –  vaikai ir jaunimas

36 – suaugusieji