Kutiškių UDC

RADVILIŠKIO R. KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

2016/2017m

                                                                                                         PATVIRTINTA

                                                                                                         Kutiškių daugiafunkcio centro

                                                                                                   direktorės 2016 m. rugsėjo12 d.

                                                                               įsakymu  Nr. V- 19  

Neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo programos

2016/2017 m. m. (nuo 2016-09-01)

 

 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas Dalyvių skaičius Valandų skaičius(kontakt.) Būrelio vadovo vardas, pavardė Darbo laikas
 1. Keramikos būrelis 6suaugusieji 3 Ilona Juzumienė Trečiadieniais18.00 – 20.25
 2. Dailieji amatai 7mokiniai 2 Ilona Juzumienė Pirmadieniais17.00 – 18.35
 3. Sportinės veiklos laisvalaikio klubas 32 vaikai ir jaunimas 8 Modesta Pečiulionytė  II, III, IV, V18.00-20.00
 4. Jaunieji gitaristai ir pop grupė 6mokiniai 2 Tomas Kanapinskas Antradieniais17.00 – 18.35
 5. Senjorų vokalinis ansamblis 9 suaugusieji 2 Tomas Kanapinskas Ketvirtadieniais11.00 – 12.35
 6. Anglų kalbos kursai 

 

8suaugusieji 6 Agnė Špukienė Pirmadieniais ir ketvirtadieniais18.00 – 20.25
 7. „Žaidžiu ir mokausi“anglų kalbos būrelis

(iš NVŠ krepšelio)

14mokiniai 2 Agnė Špukienė Ketvirtadieniais16.00-17.35

4 kart per mėn.

 8. Moterų vokalinis ansamblis „Vėtrungė“ 10suaugusieji 2 Roma Apšegienė  Penktadieniais18.00 – 19.35
 9. Mažųjų DO RE  MI 20 2 Roma Apšegienė Pirmadieniais ir trečiadieniais11.00 – 12.00
112 29

Viso :   dalyvaujančiųjų programose – 112:

20 -  ikimokyklinukai

59 –  vaikai ir jaunimas

33 – suaugusieji