Kutiškių UDC

RADVILIŠKIO R. KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

INFORMACIJA TĖVAMS

PRIĖMIMAS

Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. vaikų priėmimas į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vykdomas vadovaujantis „Centralizuoto vaikų priėmimo į Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašu“, patvirtintu tarybos 2014 m. rugpjūčio 21 d. sprendimu Nr. T-805.

Tėvai pateikia:

- nustatytos formos prašymą elektroniniu būdu arba raštu pasirinktos įstaigos vadovui;

- vaiko gimimo liudijimą;

- pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą;

- dokumentus įrodančius vaiko priėmimo į įstaigą be eilės ar pirmumo teisę;

- pažymą apie šeimos sudėtį ir socialinę padėtį;

- vaiko sveikatos būklės pažymėjimą (gavus pranešimą apie priėmimą ).

Vaikai į įstaigą priimami direktoriaus įsakymu, pasirašoma priėmimo į ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes dvišalė sutartis, vaikai registruojami mokinių registre.

 

MOKESTIS UŽ DARŽELĮ

 

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 9 d. sprendimu Nr. T-857 patvirtintas mokesčio už darželį dydis:

- mokestisuž vienos dienos vaiko išlaikymą lopšelio grupėje – 1,82 Eur

- mokestisuž vienos dienos vaiko išlaikymą darželio grupėje – 2,03 Eur

Vadovaujantis Radviliškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. T-681 „Dėl mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigose mokėjimo nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

Mokestis nemokamas, jeigu vaikas nelanko darželio:

- dėl ligos ir laikotarpio po ligos, pateikus gydytojo pažymą;

- tėvų (globėjų) atostogų metu, pateikę darbovietės pažymą apie jų suteikimą;

- vieną nepertraukiamą laikotarpį vasaros mėnesiais, pateikus tėvų (globėjų) prašymą;

- vaikas auga socialinės rizikos šeimoje, negaunančioje socialinės pašalpos, pateikus Vaiko teisių apsaugos skyriaus pažymą;

- vaikui Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas privalomas ikimokyklinis -priešmokyklinis ugdymas;

- veikla nutraukiama vasaros laikotarpiui, dėl avarinių darbų, ekstremalios situacijos, epidemijos.

 

Mokestis mažinamas 50 procentų, jeigu:

- šeima augina 3 ir daugiau vaikų iki 18 m. arba vyresnių, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokykloje, pateikus šeimos sudėtį patvirtinantį dokumentą arba jiems nustatytas neįgalumas;

- šeima gauna socialinę pašalpą, pateikus Savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus pažymą.

- vaikas auga mokinių ar studentų šeimoje, kurioje abu tėvai mokosi dieniniame skyriuje arba vaiką augina vienas iš tėvų, yra išsituokę, vienas iš tėvų miręs, nenurodytas vaiko gimimo liudijime, teismo pripažintas dingusiu, neveiksniu arba atlieka laisvės atėmimo bausmę, pateikus tai patvirtinančius dokumentus;

 

Mokestį už praėjusį mėnesį būtina sumokėti iki einamoko mėnesio 20 d. Perlo terminale arba Maxima kasoje pagal įstaigos išduotą kvitą.