Kutiškių UDC

RADVILIŠKIO R. KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIS CENTRAS

NAUJIENOS

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS

 

POTVARKIS

DĖL KOMISIJOS, Į RADVILIŠKIO R. KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCĮ CENTRĄ

DIREKTORIAUS PAREIGYBE, SUDARYMO

Radviliškis 2021 m. gruodžio 1 d. Nr. M-81-(2.5)

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 „Dėl valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo patvirtinimo“:

Sudarau konkurso komisiją pretendentams į Radviliškio r. Kutiškių daugiafunkcio centro direktoriaus pareigybę atrinkti, kurį nurodau vykdyti 2021 m. gruodžio 9 d., 13.00 val.:

Komisijos pirmininkas – Laisvūnas Vaičiūnas, Savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas.

Sekretorė – Žaneta Buniuvienė, Savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja.

Nariai :

Aušra Jankauskienė, ŠMM Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyresnioji specialistė;

Rasa Dagienė, Radviliškio V. Kudirkos progimnazijos direktorė, Radviliškio rajono savivaldybės švietimo įstaigų vadovų asociacijos pirmininkė (atestuotas švietimo įstaigos vadovas).

Tatjana Ilikienė, Radviliškio r. Kutiškių daugiafunkcio centro auklėtoja (pedagogų atstovas);

Viorika Vaitkutė, Radviliškio r. Kutiškių daugiafunkcio centro bendruomenės tėvų atstovas;

Inga Liubeckienė, Radviliškio r. Kutiškių daugiafunkcio centro bendruomenės tėvų atstovas;

Vida Marcinkienė, Radviliškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja, mokyklos socialinių partnerių atstovė.

 

Šis potvarkis gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vytautas Simelis

 

naujasis koronavirusas. RVSB plakatas

kaip plauti rankas

Korona naujas

SAM lankstinukas

 

koron1

koron2

 

Komentarai negalimi